29 maja, 2024

ancom.com.pl

Blog Technologiczny | Świat technologii dla Ciebie

Fotowoltaika dla rolnika – rodzaje instalacji.

2 min read
fotowoltaika dla rolnika - rodzaje

Instalacja fotowoltaiczna zyskuje coraz większą liczbę zwolenników. Nie każdy jednak wie, jakie są rodzaje takich instalacji i jak wybrać odpowiednią dla siebie. Wybierając fotowoltaikę dla domu potrzebny jest nieco inny system niż w przypadku np. stworzenia elektrowni. Instalacje fotowoltaiczne dzielimy zatem ze względu na:

SPOSÓB WSPÓŁPRACY Z SIECIĄ ELEKTROENERGETYCZNĄ

– instalacje typu „off-grid”, czyli takie, które nie są połączone z siecią elektroenergetyczną.

– instalacje „on-grip”, które można podzielić dalej w zależności od rodzaju falownika na:

– instalacje z jednym falownikiem centralnym

– instalacje z falownikami stringowymi ( osobnymi dla każdego łańcucha połączonych modułów)

– instalacje z mikroinwerterami (każdy moduł posiada osobny jednofazowy falownik małej mocy, do którego jest podłączony)

– instalacje mieszane (hybrydowe, skojarzone) – panele fotowoltaiczne są w tym przypadku połączone w jedną instalację z innymi generatorami energii elektrycznej

MIEJSCE I SPOSÓB PODŁĄCZENIA GENERATORA

– wolnostojący stacjonarny

– wolnostojący orientowany

– zamocowany na budynku, np. BIPV zintegrowany z dachem lub elewacją budynku lub BAPV instalowany na budynkach na konstrukcjach wsporczych

– koncentratorowy CPV, wykorzystujący do skupiania energii świetlnej zaawansowany system optyczny

– farmy fotowoltaiczne

PRZEZNACZENIE PRODUKOWANEJ ENERGII

– mały system PV – energia jest generowana na potrzeby np. lampy lub znaku drogowego

– system konsumencki, np. fotowoltaika dla domu, fotowoltaika dla rolnika gdzie energia jest generowana dla potrzeb domowników

– system prosumencki – podobnie jak fotowoltaika dla domu, ale nadmiary wyprodukowanej energii może być przekazany do sieci elektroenergetycznej

– elektrownie, inaczej farmy PV – cała wygenerowana energia sprzedawana jest do sieci EE

MOC SYSTEMU PV

– mikroinstalacje – do 40 kW, przyłączone do sieci EE o napięciu niższym niż 110kV

– małe instalacje – od 40-200 kW, przyłączane do sieci EE o napięciu znamionowym niższym niż 110kV

– duże instalacje- powyżej 200 kW

NAPIĘCIE SIECI DO KTÓREJ PODŁĄCZONO SYSTEM

– instalacja o mocy do 200kW, przyłączona do sieci niskiego napięcia (230/400V)

– instalacje małe i duże >200kW, przyłączane do sieci średniego napięcia (SN w Polsce >1kV)

– farmy PV, przyłączane do sieci wysokiego napięcia (WN, 110kV)

Dodaj komentarz