29 maja, 2024

ancom.com.pl

Blog Technologiczny | Świat technologii dla Ciebie

Czym jest karta akwizycji danych?

2 min read
karta akwizycji danych

Karta akwizycji danych pozwala zbierać szereg informacji, które następnie ulegają przetworzeniu. Akwizycję danych stosuje się w wielu firmach, zwłaszcza w branżach przemysłowych. Komputery w takich miejscach posiadają takie elementy jak karty tego typu, które bazują na możliwości gromadzenia danych. Z czym związana jest akwizycja danych? Gdzie znajduje zastosowanie?

Akwizycja danych

Początkowym działaniem związanym z przetwarzaniem danych jest ich akwizycja. Następnie są one przekazywane do dalszej interpretacji, co uzyskujemy dzięki karcie akwizycji danych. Wbudowana ona zostaje najczęściej w komputer przemysłowy lub w inne urządzenia wykorzystywane w firmie. Za pomocą tego przedmiotu możemy sprawnie przeprowadzić precyzyjną analizę danych, jednocześnie je gromadząc. Okazuje się, że każdy proces tego typu wyróżnia się kilkoma etapami; wyodrębnieniem zjawiska, rejestracją sygnałów z sensora, teletransmisją, próbkowaniem, kwantowaniem oraz obróbką sygnałów.

Pierwszy z etapów ma za zadanie rejestrować zmiany objętości cieczy, temperatury lub ciśnienia. Sensor ma za zadanie w tym przypadku zauważać wszelkie zmiany, które potem są przekazywane dalej. Takie czynności uzyskane są właśnie dzięki karcie akwizycji danych, która posiada różnorodne elementy współpracujące ze sobą.

Karta akwizycji danych

Proces gromadzenia oraz analizy danych nie byłby możliwy bez karty akwizycji danych, która może opierać się na różnych wariantach. Dostosowanie rodzaju karty zależy od potrzeb danej firmy oraz wymogów technicznych. Najbardziej popularnymi rodzajami kart akwizycji danych są;

– karty wejść analogowych,

– karty wyjść,

– karty wyjść analogowych z przetwornikami.

Bardzo ważne w tym przypadku jest dostosowanie rodzaju takiej karty do możliwości technicznych oraz posiadanego sprzętu. Ponadto, karty występują w kilku formatach, takich jak np. PCI, ISA, PXI, PCI/104, czy też CompactPCI. Różnią się one między sobą parametrami, danymi właściwościami, jak i przeznaczeniem. Zastosowanie karty akwizycji danych jest bardzo szerokie i sprawdza się w wielu firmach, zwłaszcza w takich, gdzie konieczne jest przeprowadzanie wielu pomiarów.

Karta akwizycji danych to specyficzne urządzenie, które pozwala łatwo gromadzić informacje, a także przekazywać je do dalszej obróbki. To niezwykle ważny w aspekt w branży przemysłowej, gdzie każdego dnia przeprowadza się kompleksowe pomiary różnego rodzaju. Jeśli pragniemy zastosować taką kartę w swojej firmie, warto postawić na rodzaj karty zgodny z danym urządzeniem i potrzebami organizacji.

Dodaj komentarz