15 lipca, 2024

ancom.com.pl

Blog Technologiczny | Świat technologii dla Ciebie

Wpływ mediów na życie społeczne

4 min read
Wpływ mediów na życie społeczne

Multimedia w znacznym zakresie zmieniły charakter interakcji między innymi dotyczący użytkowników w Internecie. W tym względzie coraz większą popularnością cieszą się różnego rodzaju portale, gdzie możemy dzielić się zdjęciami z własnego życia. W ten sposób jesteśmy w stanie kreować pewnego rodzaju informacje z jakich korzystają inni użytkownicy sieci. W tym względzie w zmieniającym się świecie globalnych procesów jesteśmy w stanie między innymi dzielić się z najbliższymi wydarzeniami z naszego życia, czy też na tej płaszczyźnie budować określone sytuacje związane z tym, co sami na co dzień obserwujemy.

W tym względzie między innymi zauważyły to tradycyjne media, gdzie pojawiły się liczne portal z możliwościami dzielenia się tam własnymi zdjęciami, czy filmami. W ten sposób oczywiście informacja z konkretnych miejsc jest w stanie znacznie szybciej docierać do innych użytkowników sieci. Na tej płaszczyźnie działają, także portale społecznościowe, gdzie jednak znacznie bardziej liczy się budowanie w ten sposób więzi, zwłaszcza z osobami, które są naszymi znajomymi. Jesteśmy między innymi w ten sposób przekazywać informacje na bieżąco z naszego życia, które są w stanie obserwować inne osoby oddalone nawet o kilometry od miejsca, w którym mieszkamy. W ten sposób oczywiście są w stanie dzielić się z nami między innymi sowimi przemyśleniami, czy też emocjami związanymi z tym, co prezentujemy.

W zakresie relacji międzyludzkich, a także zwłaszcza ich budowania i podtrzymywania sposób rozwoju multimediów i to zarówno w zakresie sprzętu, ale także rozwiązań dotyczących poszczególnych aplikacji będzie miał bardzo silne oddziaływanie. Na tym polu między innymi będziemy mogli obserwować zmianę podejścia do tego rodzaju relacji na odległość z wykorzystaniem Internetu w znacznie większym zakresie. Obecnie oczywiście procesy globalizacyjne z jednej strony skróciły możliwości poruszania się po świecie, ale z drugiej strony w znacznym stopniu na tym, polu ograniczyły między innymi bardzo ważne możliwości budowania trwałych więzi międzyludzkich. Kontakt nie jest utrudniony na odległość, ale nie estety brak czasu, czy możliwości technicznych sprawia, że nie ma on wymiaru rzeczywistego. W związku z tym, zwłaszcza urządzenia zdalne w tym punkcie są w stanie przynieść zmiany, które będą w stanie zmienić ich charakter.

Dwie osoby w dwóch różnych domach będą mogły w tym samym czasie i po części razem w świecie wirtualnym być na tym samym seansie, czy zwiedzać te same obiekty kultury. W tym względzie na pewno multimedia znacznie są w stanie zmienić to w jaki sposób poznajemy świat, gdzie osoby nie mogące pozwolić sobie na podróżowanie będą mogły zwiedzać wiele miejsc jedynie dzięki interakcji z komputerem i wykorzystując do tego Internet oraz odpowiednie aplikacje, które będą to umożliwiały z każdego miejsca na świecie.

W zakresie rozwoju kultury, jak na razie wchodzenie w ten świat elementów technologicznych jest stopniowy, ale nie intensywny. Od momentu, jednak gdy Warhol zastosował połączenie w jeden performance różnych elementów sztuki, czy tekstu, filmu, dźwięku, obrazów w jedno można powiedzieć, że sztuka zaczęła wykorzystywać multimedia. Jest oczywiście znaczna różnica między kulturą, a sztuką, gdzie jedna jest można powiedzieć jedynie nośnikiem drugiej. Jednak w tym względzie im bardziej sztuka zacznie wykorzystywać formy multimedialne tym bardziej zacznie się takimi rozwiązaniami interesować kultura.

W tym względzie możemy spodziewać się bardzo intensywnego rozwoju, gdyż wszelkie formy interakcji jakie możliwe są, a zwłaszcza będą prze multimedia w przyszłości dawać będą znaczne możliwości widzowi, czy uczestnikowi. W związku z tym ważny będzie moment, w którym znacznie będzie można zbliżyć to w jaki sposób w danej sztuce uczestniczy się bezpośrednio, a w jaki sposób będzie można w niej uczestniczyć interaktywnie. Im bliższe będą oba te działania tym większe będą szanse na to, że korzystający z tego ludzie będą zainteresowani wykorzystanie w znacznie większym stopni na tym polu różnego rodzaju urządzeń. Na pewno jeszcze większe uzależnienie od Internetu oraz możliwości jakie daje, gdzie oczywiście między innymi jest to znaczne ograniczanie czasu jaki potrzebny jest do wykonania pewnych zadań sprawi większe takimi możliwościami zainteresowanie.

Dodaj komentarz