21 kwietnia, 2024

ancom.com.pl

Blog Technologiczny | Świat technologii dla Ciebie

Jak rozliczyć PIT przez internet?

2 min read

Co roku obowiązkiem każdego pracującego obywatela jest wypełnienie oświadczenia PIT i rozliczenie się z urzędem skarbowym. Dla wielu jest to nieprzyjemne, jednakże dużo osób nie ma problemów związanych z wypełnieniem formalności. W dzisiejszych czasach za pomocą internetu można bez problemów rozliczyć pit. Jak się rozliczyć z PIT-u przez internet? Jakie są zalety rozliczenia PIT zdalnie?

Rozliczenie PIT przez internet

Wypełnienie deklaracji podatkowej za pomocą internetu jest banalne i znacznie przyśpiesza ten proces. W sieci znajduje się wiele programów, które pomagają podczas wypełnienia wszelkich formalności związanych z corocznym rozliczeniem z fiskusem. Nie trzeba mieć żadnych umiejętności i specjalności, ponieważ strony internetowe prawie same to robią. Wystarczy w odpowiednie pola wpisać odpowiednie wartości. Jedynym obowiązkiem jest udzielenie odpowiedzi na kilka pytań, które dotyczą formy rozliczenia się, należnych ulg i odliczeń oraz fundacji, na którą chce się przekazać 1,5% podatku. Dzięki temu wygeneruje i uzupełni się deklaracja podatkowa.

Jak wysłać PIT za pomocą drogi elektronicznej?

Po zakończeniu procesu wypełniania deklaracji należy sprawdzić ją pod względem poprawności danych, które zostały wprowadzone. Jeżeli wykryto pomyłkę, należy ją od razu poprawić. Pozwoli to na odpowiednie i rzetelne rozliczenie się z Urzędem Skarbowym. Niektóre programy oferują możliwość śledzenia etapów komunikacji z Ministerstwem Finansów. Po upewnieniu się, że wszystkie dane zostały poprawnie wprowadzone do formularza, to można potwierdzić w aplikacji wysłanie PIT. Urząd Skarbowy musi być właściwy dla miejsca zamieszkania obywatela wypełniającego zeznanie podatkowe.

Czy jest możliwe rozliczenie PIT online bez e-podpisu?

Wiele pracujących osób, które chcą złożyć zeznanie przez internet, nie musi składać podpisu elektronicznego. Wystarczy tylko rozliczyć e-PIT poprzez wprowadzenie informacji, które potwierdzają tożsamość osoby, która rozlicza się z fiskusem. Niezbędne dane to między innymi:

  • Imię i nazwisko,
  • PESEL lub NIP,
  • Data urodzenia,
  • Koszty uzyskania przychodu i ulgi podatkowe, powodujące zmniejszenie przychodu i mniejszy podatek do zapłacenie Urzędowi Skarbowemu,
  • Kwota przychodu, która jest wskazana w zeszłorocznym zeznaniu podatkowym albo rocznym obliczeniu podatku.

W celu prawidłowego rozliczenia e-PIT niezbędny będzie przychód z poprzedniego roku z PIT-11 lub PIT-8C. Podatnicy, którzy posiadają więcej niż jeden PIT-11 muszą podać kwotę jednego z nich. Niemożliwe jest złożenie rocznej deklaracji PIT przez internet bez podpisu elektronicznego, jeżeli podatnik nie poda wszystkich danych weryfikacyjnych. Jeśli podatnik nie składał podatkowego zeznania w ubiegłym roku, to należy w miejsce kwoty przychodu wstawić wartość zero. Wypełnienie wszystkich kroków w odpowiedni sposób pozwoli uniknąć stania w kolejce w Urzędzie Skarbowym, a pieniądze szybciej przyjdą na konto bankowe.

Dodaj komentarz