29 maja, 2024

ancom.com.pl

Blog Technologiczny | Świat technologii dla Ciebie

Rozwój multimediów

4 min read
Rozwój multimediów

Multimedia, jeśli idzie o ich rozwój mogą pójść w różnych kierunkach. Jednym z nich jest na pewno taki, w którym będziemy mogli obserwować na polu tego rodzaju urządzeń coraz lepsze parametry jakościowe. W tym względzie między innymi tak wyglądał rozwój jaki obserwować mogliśmy w przypadku komputerów. Na pewno jest to jeden z rodzajów w jaki tego rodzaju urządzenia mogą się rozwijać, a na pewno jego cechą jest prostota. W związku z tym znając reakcje i działania branży związanej w tym względzie z komputerami na pewno można spodziewać się, iż w tym kierunku może się taki rozwój potoczyć. W tym względzie spodziewać się można, także dalszego łączenia funkcji poszczególnych urządzeń w jednym rodzaju sprzętu.

Na pewno w raz z powstawaniem nowszych materiałów, jak i dalszym poznawaniem możliwości miniaturyzacyjnych taki proces też będzie szybko następował. Wynika to między innymi z faktu, iż jest to znaczne ułatwienie ze strony samego użytkownika. Zresztą tego rodzaju procesy możemy obserwować już w znacznym stopniu na przykładzie telefonów komórkowych, gdzie branża ta ze względu na szybki rozwój technologii związanej z rozmowami telefonicznymi poprzez takie urządzenia przeszła w ostatnich latach najsilniejszy rozwój. W tym względzie możemy, więc zobaczyć, jak telefony miniaturyzowały się do poziomu, który jak na razie jest nieprzekraczalny, a obecnie kuszą użytkowników znacznie rozbudowanymi funkcjami.

Obecnie kino na pewno według, niektórych przeżywa swoja rewolucję, która przez jednych jest uznawana za coś niezwykle pozytywnego, gdy inni bardziej tradycyjni w tym względzie użytkownicy tego medium traktują ją z pewnym zaniepokojeniem. Na pewno technologia 3d w tym względzie jest w stanie odmienić całkowicie obraz kina. Zdecydowanie kierując go w stronę jeszcze bardziej rozrywkową. Na pewno, jednak efekty dla oglądającego jakie może ona dawać są znacznie większe, niż tradycyjny obraz.

W związku z tym jednoczesne lepsze odwzorowanie w tej technologii rzeczywistości daje widzowi znacznie większe doznania. Można, więc spodziewać się w tym względzie dalszego postępu w tym, jak ta technologia będzie mogła wyglądać w przyszłości. Wydaje się, że jednym z kierunków jest jeszcze większe uczestnictwo widza w samym przekazie filmowym. Można sobie między innymi wyobrazić sytuację, w której widz będzie mógł być jednym z bohaterów takiego filmu poprzez odpowiednie odwzorowanie go a następnie przekształcenie przez urządzenia na obraz filmowy już w trakcie seansu. Taki rodzaj interakcji, który oczywiście na razie nie był nawet wyobrażany przez twórców filmowych jest oczywiście w stanie całkowicie odmienić to w jaki sposób kino w przyszłości będzie postrzegane przez oglądających je ludzi. Każda technologia na tym polu dające większą interakcję widza na pewno ma olbrzymie szanse na wygranie konkurencji na ekranie.

Sztuka i kultura nie zawsze wzmaga odpowiedni rodzaj zainteresowania. Między innymi, dlatego że w potrzebach człowieka znajduje się na najwyższym miejscu. W związku z tym do korzystania z niej w sposób bezpośredni potrzebny jest zarówno czas, jak i odpowiedni poziom zainteresowania ze strony użytkownika. W tym przypadku bardzo często ważna jest możliwość, jak największego w tym korzystaniu zminimalizowania czasu potrzebnego do uczestnictwa. Na razie korzystanie ze sztuki i kultury w znacznym stopniu nadal wiąże się z osobistym zaangażowaniem między innymi związanym z koniecznością udania się do konkretnej placówki. Już dziś możemy, jednak na tym polu spotkać się z takimi obiektami sztuki, które możemy w pewnym zakresie odwiedzać za pośrednictwem multimedialnych programów, do których dostęp mamy przy użyciu urządzeń takich, jak komputer i oczywiście Internetu.

Dzięki temu możemy między innymi oglądać obrazy, czy wystawy w różnego rodzaju muzeach, czy galeriach. W tym przypadku możemy spotkać się z coraz większym stopniem wykorzystywania tego rodzaju elementów multimedialnych, które oczywiście między innymi ze względu na szybki rozwój zdalnego Internetu, a także urządzeń, które umożliwią jego wykorzystywania przy odpowiednim procesie miniaturyzacji dają na tym polu znacznie większe możliwości. Na tym polu możliwość uczestniczenia z domu w spektaklach, czy seansach kinowych jest w stanie przyciągnąć znacznie większą liczbę zainteresowanych.

Dodaj komentarz