21 kwietnia, 2024

ancom.com.pl

Blog Technologiczny | Świat technologii dla Ciebie

Piaskowanie czym jest …

2 min read
Piaskowanie czym jest ...

Piaskowanie czym jest ...

Proces piaskowania polega na oczyszczeniu bądź kształtowaniu danej powierzchni, wykorzystując materiał ścierny (tzw. ścierniwo) ze strumieniem sprężonego powietrza lub cieczy. Jest to etap przed nałożeniem np. farby na powierzchnię stalową lub gruntowaniem.

Istnieją dwa rodzaje piaskowania:

– pyłowe – wykorzystywane są pistolety inżektorowe lub ciśnieniowe. Podłącza się je do zbiornika ze ścierniwem (zwykle piaskiem). Ścierniwo razem z powietrzem podawane zostaje do dyszy pistoletu pod ciśnieniem do 7 atmosfer.

– bezpyłowe –proces odbywa się w piaskarkach kabinowych (wewnątrz kabiny). Ścierniwo porusza się w obiegu zamkniętym. Głowicę piaskującą zabezpiecza specjalna szczotka, dzięki której pył i piasek nie wydostaje się poza nią. Pył odsysa odciąg. Piaskarki są dostępne w różnych wielkościach.

Do piaskowania oprócz odpowiednio przygotowanego i oczyszczonego piasku używa się innych rozdrobnionych materiałów takich jak karborund (węglik krzemu), szlaka miedziowa, śrut, szkło, metal, wysuszony lód, żużel, zmielone kawałki skorupy orzechów kokosowych lub innych roślin. Piaskowanie za pomocą śrutu nazywa się śrutowaniem.

Proces ten jest niebezpieczny dla pracownika, który go wykonuje, gdyż odrobiny piasku mogą dostać się do jego płuc i spowodować chorobę pyliczną. Dlatego wg zasad bezpieczeństwa i higieny pracy należy korzystać z kombinezonu z hełmem wyposażonego w wentylację i nieustanny dopływ świeżego powietrza. Istotna będzie również specjalna maska z pochłaniaczem. Ze względu na natężenie hałasu, przy dłuższej pracy zaleca się stosowanie słuchawek ochronnych.

Wg normy ISO 8501 wyróżnia się cztery klasy czystości powierzchni: Sa 3, Sa 2,5, Sa 2 i Sa 1. Im większy numer przy obróbka strumieniowo-ścierna musi być bardziej gruntowna. Stan końcowy ocenie się gołym okiem. Na oglądanej powierzchni nie może znajdować się olej, smar, pył, rdza, powłoka malarska, czy inne obce zanieczyszczenia.

Podczas piaskowania ważne są trzy aspekty:

– rodzaj powierzchni – proces musi być przemyślany tak, aby nie zniszczył materiału. Piaskować można m.in. drewno, różne metale, czy szkło,

– oczekiwany efekt – można uzyskać dokładne czyszczenie, zmatowić powierzchnię lub sprawdzić, aby była antypoślizgowa,

– właściwości materiału – należy mieć na uwadze, iż pewne działania mogą osłabić powierzchnie. Np. zastosowanie osłony wodnej, która zmniejsza pylenie, dla stali skończy się korozją. Piaskowanie twardym ścierniwem karoserii samochodu może zniszczyć miękką blachę mało odporną na odkształcenia.

2 thoughts on “Piaskowanie czym jest …

Dodaj komentarz