29 maja, 2024

ancom.com.pl

Blog Technologiczny | Świat technologii dla Ciebie

Modele BIM – czym jest modelowanie informacji o budynku? 

2 min read
modele BIM

Budownictwo oraz architektura to branże, które charakteryzują się dynamicznym rozwojem. Muszą sprostać stale rosnącym wymaganiom rynku, co ważne jest to możliwe tylko przy zastosowaniu nowoczesnych technologii. I takim rozwiązaniem jest właśnie technologia BIM, czyli modelowania informacji o budynku. Czym dokładnie są modele BIM i kiedy mogą się przydać? 

Modele BIM – czym się wyróżniają? 

Technologia BIM to koncepcja, która w dużym stopniu zmieniła podejście do projektowania oraz realizacji inwestycji architektoniczno-budowlanych. Building Information Modeling możemy przetłumaczyć na modelowanie informacji o budynku. Jest to innowacyjna technologia, która usprawnia proces zarządzania inwestycją, zarówno na etapie projektowania, produkcji, jak i eksploatacji. Dzięki modelom BIM możemy zoptymalizować lejek sprzedażowy. Na czym dokładnie polega technologia modelowania informacji o budynku? 

Przede wszystkim jest to rozwiązanie, które pozwala na połączenie różnych zespołów projektowych. Proces powstawania inwestycji to zadanie wielobranżowe. W budowę budynku zaangażowane są takie branże jak architektoniczna, budowlana, czy inżynieryjna. Ścisła współpraca jest bardzo ważna, jednak przepływ informacji w dużych grupach nie jest najprostszy. Technologia BIM usprawnia ten proces i pozwala na porządkowanie danych, które znajdują się w chmurze. Dostęp do nich mają wszystkie osoby zaangażowane w projekt. Dzięki temu możemy usprawnić strukturę zarządzania projektem oraz jego realizacji. 

Praktyczne wykonywanie modeli BIM

Model BIM  polega na wstawieniu do specjalnych programów już wcześniej zdefiniowanych trójwymiarowych projektów budynków. W oprogramowaniu mamy możliwość planowania właściwości elementów konstrukcyjnych, z czego będą wykonane i jakie powinny mieć parametry. Wszystkie zastosowane zmiany od razu są zapamiętywane przez system, który nadaje modelowi odpowiednie atrybuty. 

Co ważne, każdy model BIM przedstawia wszystkie parametry rzeczywistego budynku. Jednak dzięki nowoczesnej technologii możemy nie tylko usprawnić proces modelowania inwestycji, ale także oszacować opłacalność inwestycji, ustalić, które rozwiązania będą najkorzystniejsze, zarówno na etapie konstrukcji, jak i późniejszej eksploatacji. 

Dlaczego warto korzystać z technologii BIM? 

BIM to narzędzie, które pomaga wdrażać nowe realizacje, a także rozbudowywać już istniejące i je modyfikować. Warto przy tym pamiętać, że według raportów niemal 40 proc. materiałów jest marnowanych podczas wykonywania inwestycji. Modelowania informacji o budynku pomaga zminimalizować straty i usprawnić lejek sprzedażowy. 

Dodaj komentarz