21 kwietnia, 2024

ancom.com.pl

Blog Technologiczny | Świat technologii dla Ciebie

Jak zabezpieczyć koncert?

6 min read
wynajem agregatów na koncerty i festyny

Bezpieczeństwo uczestników jest priorytetem

Według ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych odpowiedzialnym za spełnienie wszystkich wymogów i warunków bezpieczeństwa jest organizator imprezy czy tzw.eventu,wydarzenia. Ustawa ta jasno i wyraźnie mówi,że jeśli wszystkie te obowiązki nie zostaną spełnione organizator podlega odpowiedzialności karnej.Dlatego też powinien on zapewnić bezpieczeństwo osobom uczestniczącym w imprezie pod względem medycznym.Powinien zadbać także o ochronę porządku publicznego oraz zapewnić odpowiedni stan techniczny obiektów budowlanych wraz ze służącymi tym obiektom instalacjami i urządzeniami technicznymi, w szczególności przeciwpożarowymi i sanitarnymi.

Imprezy masowe czyli imprezy artystyczno-rozrywkowe takie jak np.zawody sportowe,mecze piłki nożnej,koncerty, festyny, kabarety, pokazy dostarczają nam dużą dawkę rozrywki.Jest to również między innymi cel,jaki chce osiągnąć organizator takiego eventu.Jednakże priorytetem dla niego powinno być bezpieczeństwo uczestników imprezy.Dlatego też w myśl ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych ma on obowiązek zadbać o zabezpieczenie medyczne wydarzenia.Jest to nie tylko obecny na miejscu zespół ratowników medycznych czy wyznaczenie dróg ewakuacyjnych oraz dróg umożliwiających dojazd pojazdom służb ratowniczych i Policji.Organizator powinien również zadbać o zaplecze higieniczno-sanitarne,warunki do zorganizowania łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej oraz sprzęt ratowniczy i gaśniczy a także środki gaśnicze niezbędne do zabezpieczenia imprezy masowej w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych.I tutaj w przypadku ,gdy impreza organizowana jest w miejscu bez stałego połączenia z siecią elektryczną organizator eventu musi zadbać o źródło prądu, które umożliwi pracę wszystkich sprzętów medycznych oraz łączność między wszystkimi służbami ratowniczymi.W tym wypadku nieodzowną pomocą okazują się agregaty prądotwórcze wytwarzające prąd,kiedy jesteśmy od niego całkowicie odcięci.W takiej sytuacji organizator imprezy najczęściej korzysta z usług firm wynajmujących taki sprzęt.Praktycznie każda z firm w swojej ofercie posiada modele generatorów prądotwórczych,które są bardzo wydajne i świetnie sprawdzą się właśnie przy zabezpieczeniu medycznym i technicznym eventu.

Zabezpieczenie techniczne. Prąd jest najważniejszy!

Zarówno jak  w przypadku zabezpieczenia medycznego jak i także w przypadku zabezpieczenia technicznego imprezy masowej kluczową rolę odgrywa prąd.Nagłośnienie, odpowiednie oświetlenie, konsoleta do sterowania urządzeniami -żadna z tych rzeczy bez prądu nie zadziała.Dlatego tak ważnym podczas organizacji eventu np.koncertu jest dostęp do zasilania elektrycznego.I tak samo w tym przypadku,jeśli pozbawieni jesteśmy stałego źródła prądu korzystamy z energii elektrycznej wytwarzanej przez agregaty prądotwórcze.Wykorzystanie jej nie kończy się na podłączeniu gitar do wzmacniaczy czy użyciu mikrofonu.Prąd potrzebny jest także do konfiguracji zasilania i kontroli temperatury.Nie zapominajmy jednak, że sam agregat prądotwórczy nie wystarczy.Musimy także pamiętać o niezbędnych akcesoriach, takich jak rozdzielnie czy przewody.Istotny jest  również sposób dostarczenia prądu do poszczególnych odbiorników. Odpowiednie wtyczki i gniazda także mają duże znaczenie w poprawnym i stałym dopływie prądu do urządzeń używanych podczas imprezy.

Renomowane firmy wynajmujące generatory prądotwórcze dopasowują  sprzęt do potrzeb klienta, a jeśli trzeba go zainstalować w większej odległości, zapewniają okablowanie i/lub przewody powietrzne do przesyłania energii, chłodzenia, ogrzewania i wentylacji.

Artykuł sponsorowany: wynajem agregatów na koncerty i festyny

Ochrona przeciwpożarowa

Organizator imprezy każdorazowo przed jej rozpoczęciem a także w czasie jej trwania powinien zapewnić bezpieczeństwo pożarowe i sprawdzić warunki jego przestrzegania w obiekcie.W tym wypadku musi uwzględnić  takie elementy jak warunki ewakuacji uczestników,czyli m.in.wyjścia ewakuacyjne czy też drożność dróg ewakuacyjnych.Drugą rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę jest zakaz stosowania do wykończenia wnętrz i drogach komunikacji ogólnej materiałów i wyrobów łatwopalnych.

Organizator imprezy ma obowiązek również zapewnić dostęp do gaśnic,miejsc uruchamiania urządzeń przeciwpożarowych,przeciwpożarowych wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz kurków instalacji gazowej.Bardzo istotną rzeczą jest także sprawność działania urządzeń przeciwpożarowych,stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektu.Zaliczamy do nich systemy sygnalizacji pożarowej,stałe urządzenia gaśnicze,dźwiękowe systemy ostrzegawcze,telefony umożliwiające łączność z najbliższą jednostką Państwowej Straży Pożarnej,gaśnice oraz inne urządzenia znajdujące się w obiekcie.Jest to kolejny przykład sytuacji, kiedy to w momencie braku połączenia ze stałym źródłem prądu polegamy na agregatach prądotwórczych,dzięki którym można uruchomić sprzęty niezbędne w przypadku ochrony przeciwpożarowej.

Plan ewakuacji

Uczestnictwo w imprezie masowej np.na występie kabaretu,koncercie czy zawodach sportowych dostarcza nam sporą dozę rozrywki i zabawy.Jednak z drugiego punktu widzenia a zwłaszcza dla organizatora takiego eventu to prawdziwe wyzwanie.Chyba nie końca jesteśmy świadomi z jakim ogromem obowiązków wiąże się dla niego przygotowanie i zabezpieczenie wydarzenia.Cały program imprezy-występy,pokazy,efekty specjalne to jedno.Za kulisami tego kryją się nie tylko długie przygotowania ale także masa obowiązków związanych z zabezpieczeniem medycznym i technicznym całej imprezy.Ważnym elementem zabezpieczenia eventu przed sytuacjami zagrażającymi zdrowiu i życiu uczestników jest dobrze przygotowany plan ewakuacji,który sporządzany jest dla każdej kondygnacji obiektu oraz dla terenu zewnętrznego wokół tego obiektu.Każdy plan ewakuacji powinien zawierać jej procedurę,sposób ogłaszania alarmu,informacje na temat miejsca zbiórki, dróg ewakuacyjnych.Znajdziemy tam również informacje dotyczące zespołów pracowników odpowiedzialnych za ewakuację i alarmowanie oraz odłączenie /wyłączenie głównych mediów.Ważnym elementem planu ewakuacyjnego są także wytyczne co do warunków i organizacji ewakuacji oraz zasad postępowania po ogłoszeniu ewakuacji.

Oczywiście odpowiedzialną za to osobą jest organizator owego wydarzenia.Musi zadbać o to,aby w miejscach widocznych umieszczone zostały wykazy numerów alarmowych oraz instrukcje postępowania w razie zagrożenia,np.pożaru.Organizator imprezy odpowiada również za to,aby ze wszystkimi tymi informacjami zapoznali się  pracownicy obsługi i służb ochrony obiektu a także znali zasady alarmowania służb ratowniczych działających w obiekcie a także w jaki sposób używać i uruchamiać urządzenia w obiekcie w przypadku zaistniałego zagrożenia.

Analiza zagrożeń

Dla przypomnienia, imprezą masową jest odpłatna impreza artystyczno-rozrywkowa lub sportowa oraz mecz piłki nożnej, która ma miejsce na stadionie lub w innym miejscu poza budynkiem i liczy ponad tysiąc osób.Jeśli odbywa się w hali – to liczba uczestników wynosi ponad 300 osób.

Jej zabezpieczenie jest jednym z obowiązków spoczywających na organizatorze wydarzenia.Ale przed podjęciem jakichkolwiek kroków związanych z odpowiednim zabezpieczeniem eventu,należy przeprowadzić analizę ryzyka i zagrożeń.W tym wypadku bierzemy pod uwagę :

  • zidentyfikowanie potencjalnych zagrożeń, z uwzględnieniem przestępczości pospolitej, pożarów, wandalizmu, katastrof naturalnych, protestów, ataków terrorystycznych,
  • ocena potencjalnego wpływu pojawienia się danego zagrożenia (ocena wpływu),
  • określenie prawdopodobieństwa pojawienia się poszczególnych kategorii zagrożeń,
  • sporządzenie oceny kosztów i działań koniecznych dla zapobiegania zidentyfikowanym zagrożeniom.

Kategorie zagrożeń, które należy wziąć pod uwagę dokonując analizy ryzyka, to:

  • zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego,
  • zniszczenie mienia,
  • utrata zysku z organizacji przedsięwzięcia, jeśli zagrożenia lub incydenty powstrzymują ludzi od uczestnictwa w imprezie,
  • zwiększona odpowiedzialność w związku z zaniedbaniami,
  • utrata reputacji powodująca długoterminowe szkody i straty (na przykład w wyniku zmniejszonej atrakcyjności turystycznej regionu).

W przypadku,gdy w czasie imprezy masowej, zgodnie z informacją o przewidywanych zagrożeniach lub dotychczasowymi doświadczeniami dotyczącymi zachowania osób uczestniczących, istnieje obawa wystąpienia aktów przemocy lub agresji mówimy o podwyższonym ryzyku.Organizator wydarzenia ma wówczas obowiązek zatrudnienia większej liczby funkcjonariuszy służb porządkowych,która przypada na odpowiednią ilość uczestników.W czasie zwykłej imprezy wystarczy 10 funkcjonariuszy na 100 uczestników, nie mniej niż 20 proc. członków ochrony. W przypadku imprezy podwyższonego ryzyka wymaga się zatrudnienia 15 porządkowych na 200 osób i co najmniej 2 ochroniarzy na następne 100 uczestników, przy czym nie mniej niż 50 proc. ogólnej liczby służb porządkowych

Dodaj komentarz