29 maja, 2024

ancom.com.pl

Blog Technologiczny | Świat technologii dla Ciebie

Naprawy w systemach utrzymania wagonów towarowych

3 min read
Zobacz jak wygląda Android 7.1 Nougat beta na Galaxy S7 edge

Naprawa rewizyjna to, obok naprawy głównej, podstawa systemu utrzymania wagonów towarowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonywana jest zwykle co 4 lata lub co 6 lat, według cyklu napraw zawartego w dokumentacji systemu utrzymania. Zakres obydwu napraw, nazywanych również naprawami okresowymi, określony jest również w systemie utrzymania. Celem naprawy okresowej jest przywrócenie wszystkich parametrów wagonu niezbędnych do bezusterkowej pracy w ciągu całego okresu międzynaprawczego. Do wykonywania napraw rewizyjnych i głównych niezbędne jest fachowe przygotowanie pracowników i dużo specjalistycznego wyposażenia, którym Spółka Gorzów Wagony dysponuje.

Każda naprawa rewizyjna lub główna rozpoczyna się o dokładnej kwalifikacji wagonu wykonywanej z udziałem komisarzy odbiorczych, kontrolerów jakości, mistrza z Wydziału Napraw Wagonów oraz ewentualnie przedstawiciela właściciela wagonu. W trakcie kwalifikacji ustalany jest dokładny zakres naprawy każdego wagonu.

Po kwalifikacji wagon kierowany jest na stanowiska demontażu, na którym z wagonu zdejmuje się zespoły naprawiane na innych stanowiskach. Usuwa się również elementy poszycia lub podłogi podlegajace wymianie.

Na kolejnym stanowisku wymontowuje się wózki jezdne, a w wagonie ustawionym na wózkach technologicznych naprawia się pudło i podwozie wagonu. Spółka Gorzów wagony dysponuje sześcioma kompletami dźwigników Kutruffa do podnoszenia pudeł wagonów. Blachy poszycia spawane są metodą TIG.      

W tym czasie wózki i inne zespoły naprawiane są na innych specjalistycznych stanowiskach. Do naprawy wózków bardzo przydatne są małe podnośniki, które skracają czas wykonania naprawy. W trakcie naprawy rama wózka jest przemieszczana na małych wózkach technologicznych na stanowiska oczyszczania i malowania. Zestawy kołowe wymontowane z wózków wagonowych kierowane są na odrębne stanowiska naprawcze.
Podzespoły hamulca pneumatycznego zdemontowane z wagonu( w tym zawory rozrządcze) naprawiane w warsztacie wyposażonym w niezbędne urządzenia. Po naprawie zawory rozrządcze sprawdzane są na komputerowo sterowanym stanowisku BHW.
   
W trakcie naprawy wagon jest oczyszczany poprzez śrutowanie i malowany zgodnie z życzeniem klienta i wymogami technicznymi. Kabina śrutownicza umożliwia oczyszczenie konstrukcji za pomocą śrutu staliwnego do wymaganego stopnia czystości. Malowanie kilkuwarstwowe realizowane jest aparatami hydrodynamicznymi.

Zestawy kołowe podlegają naprawie, której zakres określa stan techniczny stwierdzony w trakcie kwalifikacji. Spółka Gorzów Wagony dysponuje pełnym wyposażeniem do naprawy zestawów kołowych, łącznie z linią obręczowania. W trakcie obręczowania koło bose i zestaw kołowy jest wyważany na automatycznej wyważarce, umożliwiającej wyważenie sttyczne lub dynamiczne. Dwie tokarki kołówki służą do reprofilacji zestawów kołowych. Podczas każdej naprawy rewizji podlegają maźnice i łożyska toczne zestawów kołowych.

Weryfikacja stanu technicznego wagonu i zespołów wagonowych przed i po naprawie wspomagana jest przez wielokrotne pomiary i badania. Na wyposażeniu Wydziału Napraw Wagonów jest wiele przyrządów i stanowisk pomiarowych m.in.:
-grubościomierze do blachy i powłok malarskich
-przyrządy do pomiarów ostoji wagonu i ramy wózka
-kompletne oprzyrządowanie do pomiarów zestawów kołowych
-urządzenia do sprawdzania ugięcia sprężyn śrubowych i resorów
-prasa do sprawdzania wózków pod naciskiem
-urządzenie do sprawdzania hamulca na wagonie
-waga do ważenia wagonów i sprawdzania nacisków kół na szynę

Cały proces naprawy, przedstawiony w skrócie powyżej,jest monitorowany przez zakładową kontrolę jakości, a końcowy odbiór wagonu po naprawie wykonywany jest przez komisarzy odbiorczych PKP. Niektóre podzespoły wagonowe i części zamienne dorabiane są we własnym zakresie.

Dodaj komentarz